úterý 9. června 2015

lidé

Lidé jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Žalm 62,10
Bible po kapkách