úterý 23. června 2015

lavička

Ta dívka neumřela, ale spí. Matouš 9,24
Bible po kapkách