čtvrtek 25. června 2015

vzkříšení

...poněvadž jsou účastni vzkříšení. Lukáš 20,36

středa 24. června 2015

domov

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13,14

úterý 23. června 2015

lavička

Ta dívka neumřela, ale spí. Matouš 9,24

pondělí 22. června 2015

žízeň

Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Jan 4,13

pátek 19. června 2015

oheň


Malý oheň může zapálit veliký les! Jakub 3,5

čtvrtek 18. června 2015

žebrák

Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře. Marek 14,7

středa 17. června 2015

tma

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 1 Janova 2,11

úterý 16. června 2015

minulost

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Izajáš 43,18

sobota 13. června 2015

vztah

A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Efezským 5,33

úterý 9. června 2015

lidé

Lidé jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Žalm 62,10

pátek 5. června 2015

pokoj

Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné. Žalm 85,9

středa 3. června 2015

noc

Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 1 Tesalonickým 5,7

úterý 2. června 2015

pohled

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4,23
Bible po kapkách