pondělí 18. května 2015

opilství

Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 1 Petrova 4,3
Bible po kapkách