čtvrtek 14. května 2015

město

Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jr 29,7
Bible po kapkách