úterý 26. května 2015

host

Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Dt 10,19
Bible po kapkách