čtvrtek 21. května 2015

blahoslavenství

Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje. Ž 112,5
Bible po kapkách