pondělí 13. dubna 2015

selfie

Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla. Jób 28,28
Bible po kapkách