pátek 24. dubna 2015

katedrála

Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Zjevení 11,1
Bible po kapkách