úterý 14. dubna 2015

dvojice

Lépe je dvěma nežli samotnému. Kazatel 4,9
Bible po kapkách