pátek 24. dubna 2015

katedrála

Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Zjevení 11,1

čtvrtek 23. dubna 2015

sto

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Lukáš 15,4

úterý 21. dubna 2015

úzká cesta

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7,14

pondělí 20. dubna 2015

radost

Dobrá zpráva oživuje síly. Přísloví 15,30

čtvrtek 16. dubna 2015

uši

Uši mají, a neslyší. Jeremjáš 5,21

úterý 14. dubna 2015

dvojice

Lépe je dvěma nežli samotnému. Kazatel 4,9

pondělí 13. dubna 2015

selfie

Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla. Jób 28,28

středa 8. dubna 2015

člověk

Není dobré, aby člověk byl sám. Gn 2,18

pondělí 6. dubna 2015

cesta

Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Př 3,23

pátek 3. dubna 2015

láska

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1J 4,10
Bible po kapkách