úterý 10. března 2015

světlo

Zbaven svého trápení spatří světlo. Iz 53,11
Bible po kapkách