úterý 24. března 2015

starosti

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Mt 6,30
Bible po kapkách