středa 11. března 2015

slova

Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví. Př 25,18
Bible po kapkách