pondělí 30. března 2015

jazyk

Jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí... Jk 3,8

pátek 27. března 2015

stáří

Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Ž 71,9

čtvrtek 26. března 2015

šaty

Svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky. Ko 3,9

středa 25. března 2015

pozvání

Další řekl: "Oženil jsem se, a proto nemohu přijít". Lk 14,20

úterý 24. března 2015

starosti

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Mt 6,30

pondělí 23. března 2015

zvědavost

Učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Sk 2,9

čtvrtek 19. března 2015

lidé

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1Tm 2,4

úterý 17. března 2015

obloha

Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete? Mt 16,3

středa 11. března 2015

slova

Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví. Př 25,18

úterý 10. března 2015

světlo

Zbaven svého trápení spatří světlo. Iz 53,11

pondělí 9. března 2015

tma

... tma bude pronásledovat jeho nepřátele. Na 1,8

středa 4. března 2015

lidé

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1Tm 2,4

pondělí 2. března 2015

hněv

Se vzteklounem se nespolčuj, nezůstávej s hněvivým člověkem, jinak se naučíš jeho způsobům a dostaneš svou duši do léčky. Př 22,24-25
Bible po kapkách