úterý 20. ledna 2015

pozdrav

Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 1K 16,20
Bible po kapkách