neděle 11. ledna 2015

pláč

Hospodin můj pláč slyší. Ž 6,9
Bible po kapkách