čtvrtek 8. ledna 2015

kříž

Pokolení, které se pokládá za čisté, ale není umyto od své špíny. Př 30,12
Bible po kapkách