sobota 31. ledna 2015

znesvěcení

Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Mt 15,17-18

pátek 30. ledna 2015

město

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Ž 127,1

čtvrtek 29. ledna 2015

křivda

Město je plné křivd. Ez 9,9

středa 21. ledna 2015

klid

Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Ž 122,6

úterý 20. ledna 2015

pozdrav

Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 1K 16,20

čtvrtek 15. ledna 2015

očištění

Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Iz 1,16

úterý 13. ledna 2015

stíny

Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jr 17,13

neděle 11. ledna 2015

pláč

Hospodin můj pláč slyší. Ž 6,9

čtvrtek 8. ledna 2015

kříž

Pokolení, které se pokládá za čisté, ale není umyto od své špíny. Př 30,12

úterý 6. ledna 2015

člověk

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud. Žd 9,27

pondělí 5. ledna 2015

služba

Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Mt 5,41
Bible po kapkách