úterý 30. prosince 2014

světlo

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Ž 119,130
Bible po kapkách