úterý 23. prosince 2014

stáří

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Ž 5,12
Bible po kapkách