pátek 12. prosince 2014

selfie

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1K 10,24
Bible po kapkách