neděle 14. prosince 2014

následování

Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! Mi 4,5
Bible po kapkách