pátek 26. prosince 2014

cesta

...pojďme hledat Hospodina zástupů. Já půjdu také! Za 8,21
Bible po kapkách