středa 19. listopadu 2014

zaslíbení

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Ž 115,12
Bible po kapkách