čtvrtek 13. listopadu 2014

ticho

Musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Sk 19,36
Bible po kapkách