pátek 28. listopadu 2014

dveře

Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Př 8,34
Bible po kapkách