středa 12. listopadu 2014

čtení

Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. 2K 3,14
Bible po kapkách