pátek 28. listopadu 2014

dveře

Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Př 8,34

pondělí 24. listopadu 2014

zrcadlo

Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Jk 1,23

středa 19. listopadu 2014

zaslíbení

Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Ž 115,12

úterý 18. listopadu 2014

červená

Co člověk zaseje, to také sklidí. Ga 6,7

čtvrtek 13. listopadu 2014

ticho

Musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Sk 19,36

středa 12. listopadu 2014

čtení

Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. 2K 3,14

úterý 11. listopadu 2014

vzhůru

Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? Ka 3,21

pátek 7. listopadu 2014

odpočinek

Pojďte - jen vy sami - někam stranou na osamělé místo a trochu si odpočiňte! Mk 6,31

středa 5. listopadu 2014

svět

...abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 2Pe 1,4

úterý 4. listopadu 2014

stáří

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Lv 19,32
Bible po kapkách