neděle 19. října 2014

tvrdohlavost

Izrael je umíněný jako umíněná kráva. Má je teď Hospodin pást volně jako beránka? Oz 4,16
Bible po kapkách