úterý 21. října 2014

stvoření

...aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil Svatý Izraele. Iz 41,20
Bible po kapkách