pátek 31. října 2014

čekání

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Ž 37,7

středa 29. října 2014

vzhůru

Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1Te 4,17

úterý 28. října 2014

poklop

Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Ž 95,10

středa 22. října 2014

úžas

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Iz 35,1

úterý 21. října 2014

stvoření

...aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil Svatý Izraele. Iz 41,20

neděle 19. října 2014

tvrdohlavost

Izrael je umíněný jako umíněná kráva. Má je teď Hospodin pást volně jako beránka? Oz 4,16

čtvrtek 16. října 2014

jídlo

Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! Ř 14,15

pondělí 13. října 2014

písmo

O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru... Da 5,16

čtvrtek 9. října 2014

spolek

Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají... Jr 15,17

středa 8. října 2014

jméno

Tomu, kdo zvítězí... dám nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Zj 2,17

úterý 7. října 2014

stopy

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Př 4,26

čtvrtek 2. října 2014

zábradlí

Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Dt 22,8

středa 1. října 2014

svody

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Mk 9,42
Bible po kapkách