středa 10. září 2014

lesík

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Mk 1,3
Bible po kapkách