úterý 30. září 2014

oběť

Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Ko 1,20

pondělí 29. září 2014

království

Kdo se pokoří a bude jako... dítě, ten je největší v království nebeském. Mt 18,4

čtvrtek 25. září 2014

směr

Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Gn 13,9

úterý 23. září 2014

slunce

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Ž 104,19

pondělí 22. září 2014

vztahy

Láska nechť je bez přetvářky. Ř 12,9

pátek 19. září 2014

spěch

Lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu. Pl 3,52

středa 17. září 2014

nadšení

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Př 17,17

úterý 16. září 2014

starost

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe... Ž 55,23

zastavení

A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. 1Sa 9,27

pátek 12. září 2014

oči

Oči Hospodinovy jsou na každém místě a dávají pozor na špatné i dobré. Př 15,3

středa 10. září 2014

lesík

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Mk 1,3

úterý 9. září 2014

orchestr

Hráli jsme vám, a vy jste netancovali... Mt 11,7

pondělí 8. září 2014

člověk

Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš? Jb 7,17-18

sobota 6. září 2014

volání

Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22,2

pátek 5. září 2014

zář

Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Ž 112,4

vínko

Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem. Ef 5,18

středa 3. září 2014

hodnoty

...abyste rozpoznali, na čem záleží. F 1,10

úterý 2. září 2014

zelenina

Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Př 15,17
Bible po kapkách