pátek 15. srpna 2014

cesta

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Ž 37,5
Bible po kapkách