sobota 23. srpna 2014

bohatství

Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle s tím přestaň. Jen je zahlédneš, už tu není, roztáhne křídla... a uletí! Př 23,4
Bible po kapkách