neděle 31. srpna 2014

pokušení

Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lk 22,46

sobota 30. srpna 2014

ulice

Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. Př 1,20

pátek 29. srpna 2014

spánek

Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem. Př 20,13

čtvrtek 28. srpna 2014

dar

Dávejte a bude vám dáno... Lk 6,38

úterý 26. srpna 2014

kytara

Probuď se konečně, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář! Ž 108,3

pondělí 25. srpna 2014

kroky

Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Př 14,15

sobota 23. srpna 2014

bohatství

Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle s tím přestaň. Jen je zahlédneš, už tu není, roztáhne křídla... a uletí! Př 23,4

pondělí 18. srpna 2014

hříchy

Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti... Ž 38,5

pátek 15. srpna 2014

cesta

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Ž 37,5

pondělí 11. srpna 2014

svévole

Světlo svévolníka zhasne, plamen jeho ohně nezazáří. Jb 18,5

pondělí 4. srpna 2014

blahoslavenství

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7

pátek 1. srpna 2014

na cestě

Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. 1Pa 17,8
Bible po kapkách