středa 2. července 2014

kostel

Vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená "otevři se". Mk 7,34
Bible po kapkách