čtvrtek 31. července 2014

rozcestí

Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Iz 57,2

pondělí 28. července 2014

otázka

Jak prokážeš, že je tvá cesta dobrá? Jr 2,33

pátek 25. července 2014

pohled

Hleďte na to, co máte před očima! 2K 10,7

středa 23. července 2014

hospoda

Nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím. 1Pe 1,14

úterý 15. července 2014

kříž

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Mt 10,38

neděle 13. července 2014

slunce

Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. Ka 11,7

tvář


Moudrost prosvítí člověku tvář. Ka 8,1

pátek 4. července 2014

slovo

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Př 15,1

středa 2. července 2014

kostel

Vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená "otevři se". Mk 7,34

úterý 1. července 2014

domy

Jejich domy naplňoval blahobytem. Jb 22,18
Bible po kapkách