středa 18. června 2014

víno

Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Př 20,1
Bible po kapkách