čtvrtek 5. června 2014

spása

Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Ž 85,10
Bible po kapkách