neděle 22. června 2014

mouchy

Pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Ex 8,17
Bible po kapkách