neděle 1. června 2014

mladík

Bedlivě plň vše, co je v zákoně... Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Joz 1,7
Bible po kapkách