sobota 14. června 2014

kroky

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne. Ž 119,133
Bible po kapkách