pondělí 9. června 2014

cíl

Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Ž 31,4
Bible po kapkách