pondělí 12. května 2014

nádhera

Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Lk 12,27
Bible po kapkách