sobota 17. května 2014

kazatelé

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Jk 3,1
Bible po kapkách