středa 28. května 2014

číslice

Kdo má rozum, ať sečte číslice... Zj 13,18

pondělí 26. května 2014

dokonalost

Všichni přece mnoho chybujeme. Jk 3,2

sobota 24. května 2014

pokušení

Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Jk 1,14

pátek 23. května 2014

následování

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Mt 16,24

úterý 20. května 2014

cizinka

Jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoli jsem cizinka? Rút 2,10

pondělí 19. května 2014

vytrvalost

Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Žd 10,36

sobota 17. května 2014

kazatelé

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Jk 3,1

středa 14. května 2014

krása

Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Lk 11,40

úterý 13. května 2014

brouci

Byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou. Na 3,16

pondělí 12. května 2014

nádhera

Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Lk 12,27

neděle 11. května 2014

kalich

Kalich můj naléváš až oplývá. Ž 23,5

čtvrtek 8. května 2014

moudrost

Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. Př 11,30

pátek 2. května 2014

ptáci

Budou jako vyplašení ptáci, vyhnaní z hnízda. Iz 16,2
Bible po kapkách