pátek 18. dubna 2014

cesta

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla. Žd 10,20

úterý 8. dubna 2014

smutek

Zhrouceně, až k zemi sehnut celé dny se sklíčen smutkem vláčím. Ž 38,7

středa 2. dubna 2014

touha

Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. 1S 16,12

úterý 1. dubna 2014

jazyk

Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha. Př 15,4
Bible po kapkách