čtvrtek 27. března 2014

král

Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat. Př 25,3

středa 26. března 2014

ptáci

Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova. Př 27,8

pátek 21. března 2014

úsměv

Je čas plakat i čas smát se... Ka 3,4

neděle 16. března 2014

slunce

Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. 1K 15,41

středa 12. března 2014

cennosti

Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání. Ex 35,22

pondělí 10. března 2014

dům

Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí... Př 15,6
Bible po kapkách